content

Safety Site Support

Sikkerhed og sundhed på byggepladsen

Safety Site Support, tilbyder effektiv hjælp til at undgå uønskede hændelser som fører til skader på mennesker, dyr og miljøet. Vi hjælper med at sikre arbejdspladsen så den forbliver en sikker og sund arbejdsplads.

Fokus på sikker og sund udførelse af arbejdet

Safety Site Support har fokus på sikkerhed og sundhed under planlægning, forberedelse og arbejdets udførelse. Vi tilbyder hjælp til udarbejdelse af metodebeskrivelser, risikoanalyser, procedurer og arbejdsinstruktioner. 

Support

Safety Site Support har overordnet mål om nul skader på mennesker, dyr, miljø udstyr og materialer. Alle skader, arbejdsrelaterede sygdomme og miljøhændelser kan forebygges.

Sikkerhed og sundhed på byggepladsen

Sikkerhed og sundhed er vigtigt på alle arbejdspladser, og arbejdsmiljøloven gælder for alle i Danmark. Alle skader, arbejdsrelaterede sygdomme og miljøhændelser kan forebygges. Det skal være sikkert at gå på arbejde. 

Ydelser
Safety Site Support tilbyder solide løsninger i forbindelse med store og små byggeprojekter, specielle og komplekse byggerier.
Vores mål

Safety Site Support mål er NUL skader på mennesker, dyr og miljø på byggepladsen. 

Krav til byggebranchen

I Danmark stilles der store krav til sikkerhed og sundhed under arbejdets udførelse og ofte arbejdes der i store højder, dybe udgravninger og arbejde på og ved vandet. 

Arbejdsmiljø

Sikkerhed og sundhed i fokus

I forbindelse med alt arbejde, udarbejdes metodebeskrivelser, risikoanalyser og arbejdspladsvurderinger (APV). Disse bliver gennemgået med berørte inden arbejdet påbegyndes​, så alle kender sikkerhedsforanstaltningerne og hvordan arbejdet udføres 

En aktiv APV er en systematisk og trinvis gennemgang af alle risikoelementer i forbindelse med en konkret arbejdsopgave. Hensigten er at man skal kunne forudse og forebygge skaderisiko FØR arbejdet starter.  

 I det omfang vi bliver bekendt med at særlige arbejdsområder kræver fokus og sikkerhed, oprettes en APV som implementeres inden arbejdet påbegyndes. 

Arbejdsmiljø

Sikkerhed

Sundhed

Ydelser

Safety Site Support tilbyder solide løsninger i forbindelse med store og små byggeprojekter, specielle og komplekse byggerier. Vi kan hjælpe med konsulenter/medarbejder indenfor områderne: